[HN] Tổ Chức Phi Chính Phủ Blue Dragon Children’s Foundation Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí (Hạn cuối: 30/12)

Job Context

Blue  Dragon  Children’s Foundation is  a  grassroots  charity  serving  children  in  crisis throughout Vietnam. We believe that every child deserves the best care we can offer. Blue Dragon kids are street kids, children with disabilities, and children who have been trafficked. We rescue kids from danger, reunite them with their families when we  can,  and  provide  all  the  services  needed  for  recovery  and  growth.

Blue  Dragon  provides  equal  employment  opportunities  for  open  positions  to  all  qualified  persons without discrimination  or  harassment.  Blue Dragon will make reasonable job accommodation for persons with disabilities who can perform the essential functions of the position for which they are qualified and selected.

Blue Dragon Children’s Foundation invites competent Vietnamese candidates for the position:

01 Social Worker (work at Shelter), (based in Hanoi)

Clinical Social Worker/Psychologist(based in Hanoi)

 

Details of this job is in the attachment. Please send your CV and application to jobs@bdcf.org CChanoicareer@gmail.comContact person: Ms Tran Ngoc Ha

Application Deadline: Fri, 2016-12-30

Bối cảnh công việc

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) là một tổ chức từ thiện hỗ trợ trực tiếp các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất. Các trẻ em được hỗ trợ tại Blue Dragon là các trẻ đường phố, trẻ khuyết tật, và các nạn nhân của nạn buôn bán người. Chúng tôi giải thoát các em khỏi nguy hiểm, giúp các em đoàn tụ với gia đình, và mang tới tất cả các dịch vụ giúp các em hồi phục và phát triển chính mình.

Tổ chức Trẻ em Rồng xanh có những cơ hội làm việc công bằng dành cho tất cả những ai đủ tiêu chuẩn trình độ và không hề có phân biệt đối xử hoặc kỳ thị. Chúng tôi sẽ có những thu xếp công việc hợp lý dành cho người khuyết tật nếu họ đã được lựa chọn và có thể làm tốt những yêu cầu cần thiết nhất của vị trí mà họ ứng tuyển.

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên sáng giá cho các vị trí sau:

Nhân Viên Xã Hội 

Cán Bộ Tâm Lý Lâm Sàng/Nhà Tâm Lý

Để biết thêm thông tin chi tiết công việc, xin mời ấn vào file đính kèm bên trên.

Cách ứng tuyển: Gửi CV và thư ứng tuyển tới jobs@bdcf.org CC hanoicareer@gmail.com. Người liên hệ:  Trần Ngọc Hà

Hạn cuối: 30/12/2016

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *