[F-Group Việt Nam] Chương trình giao lưu học thuật tháng 1/2017

Theo quan niệm truyền thống, việc cung cấp các dịch vụ công ích như cung cấp điện, nước sạch hay nhà tù… vẫn là công việc độc quyền của nhà nước. Từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, nhiều quan điểm ủng hộ/phản đối sự tham gia của khu vực tư nhân tiếp tục được các nhà kinh tế, các chính trị gia tranh luận. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, các nhà đầu tư tư nhân đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ các nhà quản lý với những cơ hội đầu tư rộng mở trên nhiều lĩnh vực, từ trường học cho đến đường cao tốc. Mặc dù vậy, chủ thể bị ảnh hưởng trực tiếp từ những cuộc tranh luận này là người dân lại chưa xuất hiện trong câu chuyện viết cho chính họ – những người thụ hưởng trực tiếp các dịch vụ công ích.

Read more